fbpx

eskul.cloud – System zarządzania szkołą

Dziennik elektroniczny dla szkół

/
Dziennik elektroniczny dla szkół

Dziennik elektroniczny (e-Dziennik lekcyjny) dla szkół

Dziennik elektroniczny dla szkół w systemie eskul.cloud to nowoczesne i funkcjonalne narzędzie, które umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej. Dzięki niemu można w prosty i intuicyjny sposób wpisywać i przeglądać obecności uczniów, oceny oraz informacje o frekwencji. System eskul.cloud zapewnia również możliwość prowadzenia komunikacji między nauczycielami a rodzicami uczniów, dzięki czemu wszyscy zainteresowani mogą na bieżąco śledzić postępy edukacyjne. 

E-dziennik online dla szkół umożliwia prowadzenie szeregu działań administracyjnych, takich jak rejestrowanie zmian w planie zajęć, informowanie uczniów i rodziców o ważnych wydarzeniach czy też generowanie raportów i zestawień. Dzięki temu, nauczyciele i dyrektorzy szkół mają szybki i wygodny dostęp do informacji o uczniach.

Poznaj wszystkie możliwości dziennika elektronicznego dla szkół

Kalendarz zajęć

Kalendarz zajęć w elektronicznym dzienniku dla szkół to narzędzie, które umożliwia szybkie i łatwe przeglądanie aktualnego planu zajęć na różne sposoby – według dni, tygodni, grup kursantów, sal lekcyjnych lub nauczycieli.

Dzięki niemu, administratorzy szkoły i sekretariat mogą nie tylko przeglądać szczegóły zajęć, ale również wpisywać notatki dla zajęć w konkretnym dniu, przesyłać wiadomości grupowe do kursantów w danej grupie, przenosić lub odwoływać zajęcia oraz ustawić zastępstwo na zajęciach.

Kalendarz zajęć w dzienniku elektronicznym pozwala na sprawną organizację planu zajęć, a jednocześnie ułatwia zarządzanie dokumentacją szkolną oraz komunikację z uczniami i ich rodzicami.

Sprawdzanie obecności

Dzięki systemowi eskul.cloud, nauczyciele mogą w łatwy sposób sprawdzać obecność uczniów podczas zajęć, a w przypadku nieobecności ucznia niepełnoletniego system automatycznie wysyła wiadomość do jego opiekuna, informując go o nieobecności.

W przypadku nie uzupełnienia obecności na zajęciach przez nauczyciela – system automatycznie wysyła powiadomienie oraz dodaje zadanie do wykonania dla nauczyciela z prośbą o uzupełnienie brakujących danych.

Co więcej, jeśli Twoja szkoła akceptuje usprawiedliwienia, opiekun lub sam kursant dorosły ma możliwość przesłania usprawiedliwienia przez system. Takie rozwiązanie umożliwia na bieżąco kontrolowanie frekwencji uczniów i ułatwia komunikację między szkołą a rodzicami/opiekunami uczniów.

Ocenianie kursantów

Dzięki e-Dziennikowi online dla szkół w systemie eskul.cloud nauczyciele mogą w prosty i wygodny sposób oceniać swoich kursantów. Dodając ocenę, można określić za co jest ona wystawiana – na przykład za pracę domową czy kartkówkę. W semestrze oceny są sumowane, a na tej podstawie wyliczana jest średnia ocena danego kursanta. To nie tylko ułatwia pracę nauczycielom, ale także zapewnia przejrzystość i dokładność oceniania.

Co więcej, w platformie eskul.cloud każdy dorosły kursant lub opiekun ma możliwość przeglądania ocen swojego dziecka lub samych siebie. Dzięki temu rodzice/opiekunowie mogą bieżąco monitorować postępy swojego dziecka, a kursanci – swoje własne osiągnięcia i postępy w nauce. To nie tylko ułatwia komunikację między nauczycielami, rodzicami a kursantami, ale także pozwala na szybką reakcję w przypadku potrzeby poprawy wyników uczniów. E-Dziennik w systemie eskul.cloud to narzędzie, które ułatwia prowadzenie dokumentacji szkolnej, ale także usprawnia procesy edukacyjne i administracyjne w szkole.

Odwoływanie zajęć

Jeśli nauczyciel będzie niedostępny lub w placówce wystąpią problemy techniczne albo awaria uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, dzięki systemowi eskul.cloud możesz w prosty i szybki sposób odwołać lub przełożyć zajęcia na inny wolny termin.

Odwołanie zajęć spowoduje automatyczne powiadomienie kursantów i ich opiekunów o zmianach. Dzięki temu wszyscy będą na bieżąco z planowanymi zajęciami.

Delegowanie zastępstwa

Możliwość delegowania zajęć do innego nauczyciela to bardzo przydatna funkcja, która pozwala uniknąć odwoływania lekcji, gdy dany nauczyciel jest niedyspozycyjny lub nieobecny.

Dzięki temu kursanci mogą kontynuować naukę bez przeszkód, a nauczyciel delegujący zajęcia ma pewność, że jego grupa zostanie obsłużona przez innego nauczyciela, który zastąpi go w prowadzeniu lekcji.

System eskul.cloud umożliwia wygodne i intuicyjne oddelegowanie zajęć, co zapewnia szybką i skuteczną organizację pracy nauczycieli oraz wyższą jakość nauki.